Egitim-Dünyası

TEOG 2014-2015 Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu Detaylarıyla

TEOG 2014-2015 Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu Detaylarıyla

TEOG Sınav kılavuzu,TEOG sistemi ortak sınav kılavuzu,2014-2015 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzili bilgileri bilgisayarınıza indirmeden sitemizden direk renklendirilmiş tablolar ile inceleyebilirsiniz. ayarıca bilgisayarınıza yada mobil cihazınıza indirmek istersenizde yazımızın sonunda sonunda kılavuzun pdf form atında bulunan linki verilmiştir.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

2014-2015 öğretim yili

ORTAK SINAVLAR

e- Kılavuzu

http://www.meb.gov.tr


ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı
8’inci sınıf 1.Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015
8’inci sınıf 1.Dönem 29-30 Nisan 2015 16-17 Mayıs 2015 Haziran 2015

 

ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU
DERS ADI BAŞLAMASAATİ SORU SAYISI SÜRESİ
Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA
Matematik 10.10 20 40 DAKİKA
Din Kültürü ve Ahlâk. Bilgisi 11.20 20 40 DAKİKA

 

ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU
DERS ADI BAŞLAMASAATİ SORU SAYISI SÜRESİ
Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.10 20 40 DAKİKA
Yabancı Dil 11.20 20 40 DAKİKA

 

Telefon:

MEB İletişim Merkezi “Alo 147”

Faks:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0(312) 499 40 63 0(312) 497 41 44 0(312) 497 40 39

İnternet adresleri: http:/ /meb.gov.tr        e- Posta : [email protected]

https://e-okul.meb.gov.tr http:/ / oges.meb.gov.tr

KISALTMALAR

AOSP Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ÖDSGM Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
PYBS Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı
RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.
YBP Yıl sonu başarı puanı
YEP Yerleştirmeye Esas Puan

DİKKAT:

 1. Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kuramlarına Geçiş Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 2. Ortak sınavlara ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
 3. Öğrenci velileri ve ortak sınavlara giren öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

 

1.GENEL AÇIKLAMALAR

Ortaokulların 8’inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

Bu kılavuzda 2014-2015 öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Ortak Sınavların yapılacağı yazılı konuları her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanacak ve Bakanlığımız tarafından ilan edilen öğretim programlarında belirtilen kazanımlar esas alınacaktır.

Ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir.

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört; T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlâk bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10, 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü bir olmak üzere, iki günde iki oturum hâlinde yapılacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır.

Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.

 

KKTC ile yurtiçinde ve yurtdışında Bakanlığımıza bağlı okulların, ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemleri e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. Ortak sınavlara katılamayan yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini [email protected] e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 23’üncü maddesi”nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-okul sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/ sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır.

Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okulları dışında farklı bir okulda görevlendirileceklerdir.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan değerleri ile değerlendirilecektir.

Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

 

 1. SINAVA GİRME ŞARTLARI

  2.1.Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor

olmak.

2.2.Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8/inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.3. Yurtdışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2014-2015 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurtdışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

2.5.KKTC’de Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

KKTC’deki öğrenciler için Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor

olmak.

 1. ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

a. 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.

b. E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

c. 8’inci sınıf öğrencileri 2015 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

ç. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

d.Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler; bu kılavuzda yer alan “EK 1- Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemine Kayıtlı

Sayfa | 6

Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

Aşağıdaki belgeleri, birinci dönem sınavları için 07 Kasım 2014, ikinci dönem sınavları için 03 Nisan 2015 tarihine kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla göndereceklerdir.

Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Bulundukları ülkedeki büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesi,
 • EK 1- Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu”.

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattırdıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak [email protected] internet adresine göndereceklerdir.

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre ortak sınavlara girebileceklerdir.

Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa sınavlara giremeyeceklerdir.

 1. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

Birinci dönem ortak sınavları için 8’inci sınıf öğrencilerinin e-okul sistemindeki bilgilerini 09 Ekim 2014, ikinci dönem ortak sınavları için ise 03 Mart 2015 tarihlerine kadar güncellenecektir.

b. Ortak sınavlara girecek öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

c.Sınava girecek öğrencilerin 6 ve 7’nci sınıf yıl sonu başarı puanlarını kontrol etmek; 6 ve/veya 7’inci sınıfı, yurt dışında öğrenim görmüş olup hâlen Bakanlığa bağlı bir okulda 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin bilgilerini e-Okul sistemine işlemek,

ç. 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-okul sistemi üzerinden alarak okullarında ilan etmek,

d. E-okul sistemi üzerinde yer alan 8’inci sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için 03 Mart 2015 tarihlerine kadar güncellemek,

e. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,

f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için 03 Mart 2015 tarihlerine kadar RAM’a topluca göndermek,

ğ. Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,

-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

 • Şubesi değişen öğrencilerin,
 • Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için 03 Mart 2015 tarihine kadar işlemek.

Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdî bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

h.İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisinin/ vasisinin dilekçesi üzerine, bu dilekçeyi birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için ise 03 Mart 2015 tarihine kadar RAM’a topluca göndermek,

Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/ vasisinin dilekçesi RAM Modülüne işlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. Söz konusu dilekçeler, RAM Modülüne işlenerek saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. ÖDSGM’ye gönderilen dilekçeler geçerli olmayacaktır.

ı. Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların

yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-okul sistemine işlemek,

i. Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini sınavlar tamamlandıktan sonra e-okul sistemine 5 (beş) gün içerisinde giriş yapmak,

j.Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap kağıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçık türü ve imza) doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak yapmak,

k. Açık öğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından, sınava girecek 8’inci sınıf öğrencilerin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, varsa ortak sınavlar ders muafiyeti, özel eğitim ihtiyacı ve öğrencilerin sınavlara katılmak istedikleri sınav merkezi bilgilerini birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için 03 Mart 2015 tarihlerine kadar ÖDSGM’ye göndermek.

5.İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulların ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

b. Öğrenci ve velilere ortak sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak,

c. Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının, RAM Modülü’nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

ç. Sınav günleri bu kılavuzun 7’inci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek,

d. Mazeret sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

e. Sınavların yapılacağı okulların fiziki durumlarını haftalık olarak e-okul sistemi üzerinden kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini yapmak. Sınav yapılacak okul binalarına ilişkin değişiklikleri yazılı olarak Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek ve sınavlara ilişkin gerekli tedbirleri almak.

6.ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

a. Olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında 8’inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.

b. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM’a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için ise 03 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edeceklerdir.

Birinci dönemde yapılan ortak sınavlarda tedbir alınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda yeni bir başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaktır. Ancak birinci dönemde sınav tedbirlerine yönelik işlem yapılamayanlar ile ikinci dönemde yapılacak Ortak Sınavlarda özelliklerine uygun yeni tedbir alınmasına ihtiyaç duyulan öğrenciler için 3 Mart 2015 tarihine kadar başvuru işlemi yapılacaktır.

Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. Öğrencilerin muafiyetleri e-okul sistemine işlenecektir.

 1. Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerin takibinden birinci derecede sorumludur.
 2. Sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.
 3. Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biri ile, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.
 4. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu (YBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir özürlü sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.
 6. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.
 7. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http:/ /meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir.
 8. Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce ÖDSGM’ye yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir.
 9.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabileceklerdir.

7.1. Görme Engelli Öğrenciler

7.1.1 Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavlarda düzenleme yapılacaktır.

 1. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,
 2. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.1.2 Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.2.İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin/ vasisinin okul müdürlüğüne birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için 03 Mart 2015 tarihine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

7.3.Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre

verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.4.Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

7.5.Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir. Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

7.6.Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Zihinsel engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri hâlinde velisinin/vasisinin birinci dönem için 09 Ekim 2014, ikinci dönem için ise 03 Mart 2015 tarihine kadar okul müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

7.7.Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

 1. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır.
 2. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınavlara alınacaklardır.
 3. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler/vasiler, öğrencinin sınavlara alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

Ayrıca şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin başvurusu ve raporu doğrultusunda, sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

 1. ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI DERSLER

Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır.

 

9. ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI

 1. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de sınavların yapıldığı gün saat 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır.
 2. Ortak sınavlar, birinci günde üç ders yazılısı tek oturum, ikinci günde üç ders yazılısı tek oturum olmak üzere iki oturum halinde uygulanacaktır.
 3. Sınavlarda her oturum ayrı ayrı yapılacak üç ders yazılısını içerecek, her bir ders yazılısı için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacaktır.
 4.  Öğrenciler, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınavlara alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
 5. Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.
 6. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yeni cevap kağıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
 7. Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
 8. Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
  Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.
  Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.
 9. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah kurşun kalemle yapacaktır.
 10. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.
 11.  Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
 12. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını mutlaka kontrol edecektir. Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık türünün yazılacağı ilgili bölüme salon görevlileri dikkatli bir şekilde, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kağıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını kontrol ederek yazacaktır.
 13. Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
 14. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 15. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kağıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.
 16. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye gönderecektir.
 17. Salon görevlileri Ek-2 de yer alan örneklere uygun (sıraların numaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve bu düzeni salon güvenlik poşetinden çıkan “ortak sınavlar sınıf oturma düzeni formu”na işleyerek her bir ders sınavı için cevap kağıtlarıyla birlikte sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır.
 18. Sınav bitiminden sonra,
 • Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.
 • Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
 • Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir.

10. MAZERET SINAVININ UYGULANMASI

Ortak sınav/ sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç ders yazılısı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum hâlinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

11.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.
 2. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.
 3. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
 4. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.
 5. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
 6. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;
  [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.
 7. 8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
 8. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.
 9. Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.
 10. Soru iptali olması durumunda değerlendirme, geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

11.1.Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir.

Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

11.2.Ortak Sınavlar

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.

Ders Nu Ders Adı Ağırlık Katsayıları
1. Türkçe 4
2. Matematik 4
3. Fen ve Teknoloji 4
4. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2
5. T.C. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2
6. Yabancı Dil 2
TOPLAM 18

11.3.Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

11.4.Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasına dair örnek Ek-3’te verilmiştir.

Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin, yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenecektir.

6, 7 ve/veya 8’inci sınıf öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin “yerleştirmeye esas puan” hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

– Üç öğretim yılından bir yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

6 ncı sınıf – yurt içi 7’nci sınıf – yurt dışı8’inci sınıf – yurt içi YEP = ( (YBP6 + ((YBP6 + YBP8) /2) + YBP8) + AOSP )/2

-Üç öğretim yılından iki yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

 

6’ncı sınıf – yurt içi 7’nci sınıf – yurt dışı 8’inci sınıf – yurt dışı YEP = ( (YBP6 x 3) + AOSP )/2

Eğitimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin YEP’i, AOSP’nın ötelenmesiyle hesaplanacaktır.

-Üç öğretim yılının tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnek hesaplama:

YEP = (AOSP / 700) x 500

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirmeye esas puan hesaplaması yapılabilmesi için, öğrenciler her iki dönem yapılacak olan ortak sınavlara katılmak zorundadırlar. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılan sınavlarda 1’inci dönemde alınan başarılı puan (45 ve üzeri), 2’nci dönem okul tarafından yapılan yazılı puanı olarak kullanılacaktır.

11.5. Ek Puan

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına, yıl sonu başarı puanının

Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10’u,

Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9’u,

Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8’i,

Bu etkinliklere katılanlar için de % 7’si

oranında ek puan eklenir.

Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları katılıp her iki sınavda da başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.

Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ÖDSGM’ye ibraz eden öğrenciler yararlanabilir.

Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar ÖDSGM’de olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM’ye ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkate alınmayacaktır.

12.ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 1. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-okul sistemine işlenecektir.
 2. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

13.ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

 1. Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
 2. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,
 3. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
 4. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
 5. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
 6. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
 7. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
 8. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 9. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

14.ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

 1. Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların http:/ / meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
 2. Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil)
 3. yatırılması gerekmektedir.
 4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
 5. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

EK–1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN

ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

Öğrenimlerinin tamamını veya bir kısmını yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan herhangi bir eğitim kurumunda gören öğrenciler isterlerse denklik belgesi ile başvurarak ortak sınava katılabilirler. Bu öğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça ortak sınav yapılması hâlinde sınava bulundukları ülkede katılabilirler.

Bu form, yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sistemine başvuru yapabilmesi için kullanılacaktır. Ortaöğretimini ülkemizde devam ettirmek isteyen öğrenciler bu formu ve öğrenci belgesini kılavuzda belirtilen adrese göndereceklerdir.

Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur.

Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur.

A-ÖGRENCİ BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No / Geçici No
Adı Soyadı
Ülke / Şehir                                                                 /
Geldiği Okul Adı
Yabancı Dili. (*)
Doğum Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe
Baba Adı/Ana adı                                               : Anne Adı :
İletişim Telefonları
Veli e-Posta Adresi
Cinsiyeti
Veli T.C. Kimlik No / Geçici No
Veli Adı Soyadı
Veli Cep Telefonu

(*) Ortak sınavında sorumlu olacağı yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca)

B-ÖGRENCİ ENGEL BİLGİLERİ
Sınava başvuru yapan öğrencinin, kılavuzda belirtilen engel durumlarından her hangi biri varsa; “Özürlü/Engelli sağlık kurulu raporu”, “Özürlü/Engelli için kimlik kartı” veya “Engellilik bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” veya “engelli olduğunu gösteren” yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenmiş belgelerden birinin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “aslı gibidir” onayı alınarak başvuru adresine gönderilecektir.
Öğrencinin engeli ve talep edilen hizmet : ……………………………………
C-TERCİH SIRASINA GÖRE SINAVA GİRMEK İSTEDİGİ İLLER YA DA KILAVUZDA YER ALAN YURT DIŞI SINAV MERKEZLERİ
1. 2.
3. 4.
D-BAŞVURU ADRESİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teknikokullar 06500/Ankara e-posta: [email protected]

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.
Öğrenci Velisi Onaylayan (*)
…. / …. / …. .... / …. / ….
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza
(*)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk Yetkililerince Onaylanacaktır.

 

 

Ek-2

ÖRNEK 1:                                     ORTAK SINAVLAR SINIF OTURMA DÜZENİ FORMU

 

Salon görevlileri aşağıda yer alan örnek oturma planlarına (sıra numarası düzeni, kitapçık türü dağıtımı vb.) uygun oturma düzeni planlar ve bu düzeni salon güvenlik poşetinde yer alan optik forma işleyerek her bir ders sınavı için diğer sınav evrakıyla birlikte yine sınav güvenlik poşeti içerisine koyar. Gönderilen optik form dışında başka bir kağıda oturma planı işlenmeyecektir. Sınıf düzeni optik forma işlenirken hata yapılsa dahi düzeltme form üzerinde yapılacaktır. Optik formda yapılan hataya ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir. Aşağıda yer alan örnek planlar salon görevlilerine rehberlik amaçlı düzenlenmiştir. Salon görevlileri mevcut sınıf düzenine göre istenilen bilgileri doldurarak ÖDSGM’ye gönderilmek üzere sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaklardır.

 

ÖGRETMEN MASASI
Sıra no 1Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 10 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B) Sıra no 11 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C) Sıra no 20 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D)
Sıra no 2Öğrenci adı soyadı. Kitapçık Türü (B) Sıra no 9Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 12 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D) Sıra no 19 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C)
Sıra no 3Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (C) Sıra no 8Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (D) Sıra no 13 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (A) Sıra no 18 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B)
Sıra no 4Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (D) Sıra no 7Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (C) Sıra no 14 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B) Sıra no 17 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (A)
Sıra no 5Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 6Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (B) Sıra no 15 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C) Sıra no 16 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D)

 

ÖRNEK 2:                                    ORTAK SINAVLAR SINIF OTURMA DÜZENİ FORMU

 

ÖGRETMEN MASASI
Sıra no 1Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 14 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B) Sıra no 15 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C)
Sıra no 2Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (B) Sıra no 13 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (A) Sıra no 16 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D)
Sıra no 3Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (C) Sıra no 12 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D) Sıra no 17 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (A)
Sıra no 4Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (D) Sıra no 11 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü. (C) Sıra no 18 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B)
Sıra no 5Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 10 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B) Sıra no 19 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C)
Sıra no 6Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (B) Sıra no 9Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 20 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D)
Sıra no 7Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (C) Sıra no 8Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (D)

 

 

 

ÖRNEK 2:                                    ORTAK SINAVLAR SINIF OTURMA DÜZENİ FORMU

 

ÖGRETMEN MASASI
Sıra no 1Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 8Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (D) Sıra no 9Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 16 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D) Sıra no 17 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (A)
Sıra no 2Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (B) Sıra no 7Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (C) Sıra no 10 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B) Sıra no 15 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C) Sıra no 18 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B)
Sıra no 3Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (C) Sıra no 6Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (B) Sıra no 11 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C) Sıra no 14 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (B) Sıra no 19 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (C)
Sıra no 4Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (D) Sıra no 5Öğrenci adı soyadı Kitapçık Türü (A) Sıra no 12 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D) Sıra no 13 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (A) Sıra no 20 Öğrenci adı soyadıKitapçık Türü (D)

EK-3

 EK-3 I.DÖNEM
 II.DÖNEM
Dersler Haftalık
DersSaati
Ağırlık
Kat
sayısı
l.
SınavPuanı
2.
SınavPuanı
3.
SınavPuanı
Per
for
mans
Pro
je
Orta
lama
Ağırlıklı
Ortalama
1.
Sınav
Puanı
2.
SınavPuanı
3.
Sınavpuanı
Per
for
mans
Pro
je
Orta
lama
Ağırlıklı
Ortalama
DS AK SP1 SP2 SP3 PP PRP ORT (1*) AORT (2*)
Türkçe 5 4 75 85 70 75 76,2500 13,6161 75 90 80 80 81,2500 14,5089
Mate
matik
4 4 40 35 60 60 80 55,0000 7,8571 65 75 70 80 85 75,0000 10,7143
Fen ve Teknoloji 4 4 70 90 45 80 71,2500 10,1786 65 70 65 90 72,5000 10,3571
TC
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
2 2 85 90 90 88,3333 6,3095 80 80 80 80,0000 5,7143
Yabancı
Dil
4 2 80 60 60 80 70,0000 10,0000 75 70 80 75 75,0000 10,7143
Din
Kültürü
ve Ahlak Bilgisi
2 2 75 90 85 83,3333 5,9524 75 85 85 81,6667 5,8333
Vatan
daşlık ve Demok
rasi Eğitimi
1 95 90 100 95,0000 3,3929 90 80 90 86,6667 3,0952
Görsel Sanatlar 1 75 80 80 78,3333 2,7976 80 75 90 81,6667 2,9167
Müzik 1 85 90 85 86,6667 3,0952 85 85 80 83,3333 2,9762
Beden Eğitimi
ve Spor
2 100 100 100 100,0000 7,1429 90 100 100 96,6667 6,9048
Teknoloji ve
Tasarım
2 90 75 90 85,0000 6,0714 90 85 90 88,3333 6,3095
Toplam 28 18 76.4137 80.0446

8.Sınıf Yıl Sonu B aşarı Puanı (3*)

 

78.2292

 

1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5

Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500

2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir.

AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati

Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 = 13.6161

3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2

Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.4137

Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446

Yılsonu Başarı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 = 78.2292

AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)

OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)

= ((( (85×4 + 35×4 + 90×4 + 85×2 + 60×2 + 75×2) /18) / 100) x 700)

= 497.7778

Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)

= ((( (90×4 + 75×4 + 70×4 + 80×2 + 70×2 + 75×2) /18) / 100) x 700)

= 540.5556

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = (497.7778 + 540.5556 ) / 2 = 519.1667

8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 78.2292
7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 68.9781
6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı 75.8759
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 519.1667
Yerleştirmeye esas puan (YEP) 371.1249

Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2

= (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2

= 371.1249

TEOG 2014-2015 Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu

 

2014-2015 TEOG KILAVUZUNU BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK  İÇİN TIKLAYIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ