Egitim-Dünyası

Açıköğretim’de Başarı Notu Taban Puan Sınırı Yükseldi

Açıköğretim’de Başarı Notu Taban Puan Sınırı Yükseldi

Anadolu üniversitesi yapmış olduğu bir çalışma ile başarı notu taban puan sınırını 35 olarak güncelledi, Bildiğimiz üzere bu 35’lik sınır önceki yıllarda 25 idi. (Ayrıca Başarı Notu Taban Puan Sınırı ile alakalı değerlendirmeyi yazımızın sonunda paylaştık).

Şimdi Başarı Notunu ele alalım;

Basitçe başarı notunu hesaplayacak olursak ;
vizedeki arasınav notunuzu 0.3 ile çarpın %30 çıkan sonuç (x) olarak sınıflandıralım, Dönemsonu sınavındaki notunuzu da 0.7 ile çarpın %70 çıkan sonucuda (y) olarak sınıflandıralım. (x) ve (y) notunuzun toplamı 35’in altında ise bu dersten FF alırsınız haliyle dersten kalmış oluyorsunuz. Sonuç olarak başarı notu taban puan sınırı, Açıköğretim öğrencileri için 35 olarak sisteme geçmiş durumdadır.

Aynı zamanda yoğun istek üzerine , site takipçilerimiz’i, Çan Eğrisi Notunun Hesaplanması konu başlığında bilgilendirmek istedik; linke tıklayınız.

Anadolu Üniversitesinin Duyurusu:

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 4.11.2015 Tarih ve 8/3 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ESASLARI

 1. Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme sistemine ilişkin usul ve esasları belirler.
 2. Bu esaslar, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 3. Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli 1 ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Klasik veya test olarak yapılabilecek sınavların tarihleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev ve uygulama gibi değerlendirmeler de yapılabilir.
 4. “Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.
 5. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir.
 6. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun ise %70’idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların “Başarı Notu”na katkısı ise; ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun ise %60’ıdır.
 7. “Başarı Notu”nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.
 8. Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35’tir.
 9. “Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. 
 10. 35 ve üzerinde “Başarı Notu”na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:
  1. “Başarı Notu” 35 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.
  2. Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.
  3. Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır (Bkz. Tablo 1).
   Tablo 1. Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda normalleştirilmiş “z değerleri” ve “Harf Notu” karşılıkları

   z alt sınır z üst sınır Harf Notu karşılığı Katsayısı
   +2,00 +∞ AA 4,00
   +1,5000 +1,9999 AB 3,70
   +1,0000 +1,4999 BA 3,30
   +0,5000 +0,9999 BB 3,00
   +0,0000 +0,4999 BC 2,70
   -0,5000 –0,0001 CB 2,30
   -0,9999 –0,5001 CC 2,00
   -1,5000 –1,0000 CD 1,70
   -2,0000 –1,5001 DC 1,30
   -∞ –2,0001 DD 1,00

 11. Öğrenci sayısının 30’un altında olduğu durumlarda harf notu belirlenirken Tablo 2 kullanılır.
  Tablo 2. Öğrenci sayısının 30’un altında olduğu durumlarda kullanılacak “Başarı Notu” ve “Harf Notu” karşılıkları

  Başarı Notu Harf Notu Katsayısı
  85,00 – 100,0 AA 4,00
  80,00 – 84,99 AB 3,70
  75,00 – 79,99 BA 3,30
  70,00 – 74,99 BB 3,00
  65,00 – 69,99 BC 2,70
  60,00 – 64,99 CB 2,30
  55,00 – 59,99 CC 2,00
  50,00 – 54,99 CD 1,70
  45,00 – 49,99 DC 1,30
  35,00 – 44,99 DD 1,00
  0,00 – 34,99 FF 0,00
 12. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde, öğrencinin “Başarı Notu” Tablo 3’e göre “Harf Notu”na çevrilir.
  Tablo 3. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde kullanılacak “Başarı Notu” ve “Harf Notu” karşılıkları

  Başarı Notu Harf Notu Katsayısı
  90,00 – 100,0 AA 4,00
  85,00 – 89,99 AB 3,70
  82,00 – 84,99 BA 3,30
  79,00 – 81,99 BB 3,00
  76,00 – 78,99 BC 2,70
  73,00 – 75,99 CB 2,30
  70,00 – 72,99 CC 2,00
  67,00 – 69,99 CD 1,70
  64,00 – 66,99 DC 1,30
  60,00 – 63,99 DD 1,00
  0 – 59,99 FF 0,00
 13. Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda;
  1. Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 35’in altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile değerlendirilir.
  2. Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 35 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ