Egitim-Dünyası

2015 SYDV sözleşmeli Personel Alımı

2015 SYDV sözleşmeli Personel Alımı

YEŞİLLİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Ayrıntılar ve bilgiler haberin devamında

YEŞİLLİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yeşilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ile 4857 sayılı İş Yasası uyarınca Sosyal İnceleme Görevlisi unvanında (1) Bayan personel istihdam edilecektir.

1- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler, başvuru yapan kişilerin mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakata çağrılan adaylar şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2- Adli sicil kaydı,
3- 2 adet fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmak)
4- Yerleşim Yeri Belgesi.
5- 2014 veya 2015 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti
6- Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi)
7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişi
8-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık kurulu raporu.

9-Son 6 ay içerisinde Yeşilli’de ikamet ettiğine dair belge.

2 -ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,(Kimlik Fotokopisi)
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak.
4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(Sabıka Kaydı)
6) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak,
8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- SOSYAL İNCELEME UZMANI GÖREVLİSİ İÇİN ;

4 Yıllık Lisans Mezunu Olmak(Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık , Rehberlik, Halkla İlişkiler, Maliye, Sosyal Hizmetler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi mezun olmak)
B. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2014 veya 2015 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak,
C. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
D. İyi derecede bilgisayar kullanabilmek(Programcılık veya İşletmenlik veya Operatörlük Sertifikası yada Diploması bulunmak)
E. İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme süresinde personelin verimsiz olması, belirtilen şartların taşımadığı tespit edilmesi durumunda deneme süresi içerisinde ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini feshedebilir)
F. İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (Bir) Bayan
Not:Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında saha Çalışması Şeklinde olacağından, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

2-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Sınav mülakat şeklinde olacaktır. Başvuruda bulunacak adaylar 05.08.2015 – 14.08.2015 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ adresine online olarak müracaat edecektir.

2- Mülakata çağrılan adaylar şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin Kurumumuz tarafından incelendikten sonra eksik belgesi olması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 20.08.2015 Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilli Kaymakamlık toplantı salonunda mülakat yapılacaktır.

4-DİĞER HUSUSLAR
1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Yeşilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2- Mülakat esnasında, değerlendirme komisyonu tarafından ilan edilen nitelikler dışında başvuran adayların, bölgede kullanılan lehçelere hâkimiyeti, daha önceki iş deneyim ve tecrübeleri, başvuru alanına uygun bilgisayar programlarını kullanabilme yetenekleri gibi vb. hususları göz önünde bulundurulacaktır.
3- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra aldıkları KPSSP3 Puanına göre en yüksek puanı alan aday baz alınarak açılan pozisyonun 5 katı kadar müracaatçı sözlü mülakata çağırılacaktır. Değerlendirme komisyonu tarafından seçilen adaylar Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
4-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
5-Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
6-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve personel almama durumunda yeni sınav açıp açmama konusunda serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat adresi : http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi adresine online olarak müracaat edilecektir.

İletişim için : Yeşilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat :1 Yeşilli / Mardin
İrtibat İçin Vakıf Müdürü.: Buket BERHEMOĞLU
TLF : 0 4825911936- 0541 591 1920

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ